Previous |  Up |  Next

Article

Title: O bodové deformaci kongruencí rovin v pětirozměrném projektivním prostoru (Czech)
Title: The point deformation of congruences of planes in five-dimensional projective space (English)
Author: Čučka, Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 97
Issue: 2
Year: 1972
Pages: 151-162
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 53A20
idZBL: Zbl 0234.53011
idMR: MR0308968
DOI: 10.21136/CPM.1972.117760
.
Date available: 2009-09-23T08:21:51Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117760
.
Reference: [1] Švec A.: Projective differential geometry of line congruences.Praha 1965. MR 0199806
Reference: [2] Finikov S. P.: Teorie párů kongruencí.(rusky), Moskva 1956. MR 0089450
Reference: [3] Ščerbakov R. N: Kurs afinní a projektivní diferenciální geometrie.(rusky), Tomsk 1960. MR 0126766
Reference: [4] Svoboda K.: Ober die Punktdeformation einer vollstándig fokalen Pseudokongruenz.Mathematische Nachrichten, Band 38 (1968), Heft 3/4, str. 197-206. MR 0243443
Reference: [5] Švec A. : Projektivní deformace kongruencí.(studijní pomůcka k semináři E. Čecha), Praha 1955.
Reference: [6] Šepelenková L. M.: Projektivní deformace dvojparametrického systému $p -1$ rovin v $(2p-1)$-rozměrném projektivním prostoru.(rusky), Trudy tomsk. gosud. univ., Tom 167, (1962) str. 29-38. MR 0161249
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_097-1972-2_4.pdf 1.573Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo