Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Szegö: Opтoгoнaльныe мнoгoчлeны. Moscow 1962.
[2] J. Korous: O rozvoji funkcí jedné reálné promënné v řadu jistých ortogonálních polynomů. Rozpravy II. tř. Čes. akademie vӗd v Praze, 1938, num. 1, 1 - 12.
[3] J. Korous: O rozvoji funkce jedné reálné pгomӗnné v řadu jistých oгtogonálnich polynomû. Strojnický sborník Vys. školy železniční v Praze, band 17, 1957, 45-52.
[4] J. Korous: O asymptotických vzorcích pro ortogonální polynomy v konečném inteгvalu. Sbornik Vys. školy železniőní, stavební fakulta, Pгaha 1957.
[5] J. Korous: Ortogonální funkce. SNTL Praha 1959.
Partner of
EuDML logo