Previous |  Up |  Next

Article

Title: On a class of generalized Jacobi's orthonormal polynomials (English)
Author: Púchovský, František
Language: English
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 97
Issue: 4
Year: 1972
Pages: 361-378
.
Category: math
.
MSC: 33C45
idZBL: Zbl 0247.33012
idMR: MR0313559
.
Date available: 2009-09-23T08:24:00Z
Last updated: 2012-05-12
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117772
.
Reference: [1] Szegö: Opтoгoнaльныe мнoгoчлeны.Moscow 1962.
Reference: [2] J. Korous: O rozvoji funkcí jedné reálné promënné v řadu jistých ortogonálních polynomů.Rozpravy II. tř. Čes. akademie vӗd v Praze, 1938, num. 1, 1 - 12.
Reference: [3] J. Korous: O rozvoji funkce jedné reálné pгomӗnné v řadu jistých oгtogonálnich polynomû.Strojnický sborník Vys. školy železniční v Praze, band 17, 1957, 45-52.
Reference: [4] J. Korous: O asymptotických vzorcích pro ortogonální polynomy v konečném inteгvalu.Sbornik Vys. školy železniőní, stavební fakulta, Pгaha 1957.
Reference: [5] J. Korous: Ortogonální funkce.SNTL Praha 1959.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_097-1972-4_3.pdf 1.141Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo