Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Z. Šidák: O počtu kladných prvků v mocninách nezápoгné matice. Čas. pӗst. mat. 89 (1964), 28-30.
[2] A. Vrba: An application of Hahn theoгems to matrices. Čas. pěst. mat. 98 (1973), 288-291. MR 0325651
Partner of
EuDML logo