Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Stieltjes T. J.: Suг lа théorie des nombгes. Annаles de lа fаc. des Sciences de Toulouse, 4 (1890).
[2] Kesaan Menon P.: A generаlizаtion of the Relаtion $[m, n] (m, n) = mn$. The Mаthemаtics Student 37 (1969), 194-195. MR 0282910
[3] Bartoš P.: O jednom zovšeobecnení číselnoteoгetickeho vzťаhu $[a_1, a_2] = a_1a_2/(a_1, a_2)$ а jeho použití. Čаsopis pro pěstování mаtemаtiky, Prаhа, 97 (1972), 96-98.
Partner of
EuDML logo