Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bartoš P., Pehartzová-Bošanská K.: K riešeniu diofantickej rovnice $1/x + 1/y + 1/z = a/b.$. Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 294-299. MR 0289405
[2] Bartoš P.: Poznámka o počte riešení rovnice $1/x + 1/y = a/b$ v prirodzených číslach. Čas. pro pěst. mat. 95 (1970), 411-415. MR 0276171
[3] Bartoš P.: O riešení rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y[x_1, x_2,\ldots, x_n\]$ a rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y[x_1, x_2, \ldots x_n]$ v prirodzených číslach. Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 367-370. MR 0306114
Partner of
EuDML logo