Previous |  Up |  Next

Article

Title: K riešiteľnosti diofantickej rovnice $\sum\limits_{j=1}^n (1/x_j)=a/b$ (Slovak)
Title: On the solvability of the Diophantine equation $\sum\limits_{j=1}^n (1/x_j)=a/b$ (English)
Title: Zur Lösbarkeit der Diophantischen Gleichung $\sum\limits_{j=1}^n (1/x_j)=a/b$ (German)
Author: Bartoš, Pavel
Language: Slovak
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 98
Issue: 3
Year: 1973
Pages: 261-264
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 11D04
idZBL: Zbl 0267.10018
idMR: MR0327655
DOI: 10.21136/CPM.1973.117807
.
Date available: 2009-09-23T08:28:40Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117807
.
Reference: [1] Bartoš P., Pehartzová-Bošanská K.: K riešeniu diofantickej rovnice $1/x + 1/y + 1/z = a/b.$.Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 294-299. MR 0289405
Reference: [2] Bartoš P.: Poznámka o počte riešení rovnice $1/x + 1/y = a/b$ v prirodzených číslach.Čas. pro pěst. mat. 95 (1970), 411-415. MR 0276171
Reference: [3] Bartoš P.: O riešení rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y[x_1, x_2,\ldots, x_n\]$ a rovnice $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = y[x_1, x_2, \ldots x_n]$ v prirodzených číslach.Čas. pro pěst. mat. 96 (1971), 367-370. MR 0306114
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_098-1973-3_5.pdf 605.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo