Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kolář L: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném projektivním prostoru. Rozpravy Československé akademie věd, ročník 77, sešit 5, 1967.
[2] Marková L.: Konstrukce kanonického reperu sítě na ploše v ekviafinním trojrozměrném prostoru. Časopis pro pěstování matematiky, sešit 96, 1971, str. 133-144. MR 0288676
[3] Щербаков P. H.: Кырц аффинной и проективной дифференциальной геометрии. Томск 1960. Zbl 1004.90500
Partner of
EuDML logo