Previous |  Up |  Next

Issue 4,  Volume 100, 1975 (Časopis pro pěstování matematiky)

325-333 Value distribution of meromorphic functions and their derivatives.  Klíč, Alois
334-338 On tree-complete graphs.  Nebeský, Ladislav
339-354 Ortogonalita na množinách.  Havrda, Jan
355-360 Compatible relations on algebras.  Chajda, Ivan; Zelinka, Bohdan
361-370 Diametrically critical tournaments.  Plesník, Ján
371-373 On a certain distance between isomorphism classes of graphs.  Zelinka, Bohdan
374-383 Fredholm radius of a potential theoretic operator for convex sets.  Netuka, Ivan
384-390 Reper sítě na ploše v trojrozměrném afinním prostoru.  Bajáková, Pavla
391-409 Harmonické funkce a věty o průměru.  Netuka, Ivan
411-422 Recense.  
423-426 K šesťdesiatinám profesora Antona Huťu.  Malina, Štefan
427-428 Další zprávy.  
 
Partner of
EuDML logo