Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Informace matematické vědecké sekce JČMF č. 3, listopad 1974. Zbl 1170.01350
[2] Informace mat. věd. sekce JČMF č. 5, březen 1975. Zbl 1159.86300
[3] Informace mat. věd. sekce JČMF, prázdninové dvojčíslo 6/7, 1975. Zbl 1159.86300
[4] J. Král: Notě on strong generalized jacobians. Čechosl. mat. žur. 9 (1959), 429-439. MR 0109873
[5] W. F. Osgood: A Jordán curve of positive area. Trans. Amer. Math. Soc. 4 (1903), 107-112 MR 1500628
Partner of
EuDML logo