Previous |  Up |  Next

Article

Title: K jedné matematické úloze o vlasech (Czech)
Title: On a mathematical hair-combing problem (English)
Author: Král, Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 101
Issue: 3
Year: 1976
Pages: 305-307
.
Category: math
.
MSC: 26B10
idZBL: Zbl 0327.26012
idMR: MR0445467
DOI: 10.21136/CPM.1976.117910
.
Date available: 2009-09-23T08:45:14Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117910
.
Reference: [1] : .Informace matematické vědecké sekce JČMF č. 3, listopad 1974. Zbl 1170.01350
Reference: [2] : .Informace mat. věd. sekce JČMF č. 5, březen 1975. Zbl 1159.86300
Reference: [3] : .Informace mat. věd. sekce JČMF, prázdninové dvojčíslo 6/7, 1975. Zbl 1159.86300
Reference: [4] J. Král: Notě on strong generalized jacobians.Čechosl. mat. žur. 9 (1959), 429-439. MR 0109873
Reference: [5] W. F. Osgood: A Jordán curve of positive area.Trans. Amer. Math. Soc. 4 (1903), 107-112 MR 1500628
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_101-1976-3_12.pdf 511.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo