Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1 ] Cipra T: Momentová úloha matematické statistiky a jejíi aplikace ve stochastickém progra- mování. diplomová práce, MFF UK Praha, 1977.
[2] Cipra T.: Transformace třídy vícerozměrných unimodálních rozdělení. práce SVOČ MFF UK Praha, 1977 (unpublished).
[3] Donath G., Elster K. H.: Generalized unimodal functions. Progress in operations research, vol. 1, A. Prekopa ed., North Holland Publishing Company 1976, 289-302. MR 0450473 | Zbl 0348.90101
[4] Dupačová J.: Minimaxová úloha stochastického lineárního programování a momentový problém. Ekonomicko-matematický obzor 13 (1977), 279-307.
[5] Fan Ky: Minimax theorems. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 39 (1953), 42-47. Zbl 0163.29901
[6] Halmos P.: Measure theory. van Nostrand, New York, 1950. MR 0033869 | Zbl 0040.16802
[7] Kemperman J. H. B.: Moment problems with convexity conditions I. Optimizing methods in statistics, J. S. Rustagi ed., Academic Press 1971, 115- -178. MR 0350335 | Zbl 0342.60018
[8] Kemperman J. H. B.: The general moment problem: A geometric approach. AMS 39 (1968), 93-122. Zbl 0162.49501
[9] Mulholland H. P., Rogers C. A.: Representation theorems for distribution functions. Proc. London Math. Soc. 8 (1958), 177-223. Zbl 0084.32902
[10] Natanson I. P.: Teopия функций вещественного переменного. Hayка, Mocквa 1974.
[11] Prékopa A.: Logarithmic concave measures with application to stochastic programming. Acta Math. Szeged 32 (1971), 301-316.
[12] Prékopa A.: On logarithmic concave measures and functions. Acta Scientiarum Mathema- ticarum, tomus 34, 335-343,1973. MR 0404557
Partner of
EuDML logo