Previous |  Up |  Next

Article

Title: Konfigurace v prostoru $A_{mk}$ odvozené užitím konfigurací v prostoru $A\sb{k}$ (Czech)
Title: Configurations in the space $A_{mk}$ that are derived via configurations in the space $A\sb{k}$ (English)
Title: Konfigurationen im Raum $A_{mk}$, die mit Hilfe der Konfigurationen im Raum $A\sb{k}$ hergeleitet sind (German)
Author: Krys, Jaromír
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 103
Issue: 3
Year: 1978
Pages: 244-249
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 51N10
idZBL: Zbl 0399.51018
idMR: MR506553
DOI: 10.21136/CPM.1978.117980
.
Date available: 2009-09-23T08:54:42Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117980
.
Reference: [1] Jaromír Krys: Konfigurace v čtyřrozměrném prostoru odvozené užitím rovinných konfigura- cí.Časopis pro pěstování matematiky roč. 100 (1975) str. 129-134. MR 0382037
Reference: [2] Jaromír Krys: O jednom modelu 2k-rozměrného prostoru.Časopis pro pěstování matematiky roč. 101 (1976) str. 20-27. MR 0500433
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_103-1978-3_3.pdf 976.0Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo