Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Jaromír Krys: Konfigurace v čtyřrozměrném prostoru odvozené užitím rovinných konfigura- cí. Časopis pro pěstování matematiky roč. 100 (1975) str. 129-134. MR 0382037
[2] Jaromír Krys: O jednom modelu 2k-rozměrného prostoru. Časopis pro pěstování matematiky roč. 101 (1976) str. 20-27. MR 0500433
Partner of
EuDML logo