Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. Biaschke: Vorlesungen über Differentialgeometrie III. Beгlin 1929.
[2] S. P. Finikov: Teorija kongruencij. Moskva-Leningrad 1950. MR 0040753
[3] V. Hlavatý: Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen. Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1941.
[4] V. Hlavatý: K Lieově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti). Rozpгavy II. tř. České akademie, roč. LI, č. 33.
[5] V. Hlavatý: Diferenciální přímková geometгie I, II. Rozpravy II. tř. Čes. akademie, гoč. L, č. 27.
[6] V. Hlavatý: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový pocet. JČMF Praha 1937.
[7] V. F. Kagan: Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii I, II. Moskva-Leningrad 1947, 1948.
[8] K. L. Šulikovskij: Klassičeskaja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii. Moskva 1963.
[9] Z. Vančura: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères). Spisy přír. fak. Karlovy univ., Praha 1950.
[10] Z. Vančura: Pláště kongruence koulí. Časopis pro pěstování matemtiky 80 (1955). MR 0085563
[11] Z. Vančura: Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště. Rozpгavy Československé akademie věd, 78, Praha 1968.
[12] Z. Vančura: Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum I. Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 2 (1975). MR 0385734
[13] Z. Vančura: Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltikeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum II. Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 3 (1975). MR 0385735
Partner of
EuDML logo