Previous |  Up |  Next

Article

Title: Adjunktionsfähige zweidimensionale Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum (German)
Title: Adjoinedable twodimensional ball- and line-surfaces in threedimensional Euclidean space (English)
Author: Vančura, Zdeněk
Language: German
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 105
Issue: 2
Year: 1980
Pages: 120-132
.
Category: math
.
MSC: 53A25
idZBL: Zbl 0447.53007
idMR: MR573106
DOI: 10.21136/CPM.1980.118055
.
Date available: 2009-09-23T09:03:01Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/118055
.
Reference: [1] W. Biaschke: Vorlesungen über Differentialgeometrie III.Beгlin 1929.
Reference: [2] S. P. Finikov: Teorija kongruencij.Moskva-Leningrad 1950. MR 0040753
Reference: [3] V. Hlavatý: Zur Lie'schen Kugelgeometrie: I. Kanalflächen.Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1941.
Reference: [4] V. Hlavatý: K Lieově kulové geometrii: II. Kongruence (Elementární vlastnosti).Rozpгavy II. tř. České akademie, roč. LI, č. 33.
Reference: [5] V. Hlavatý: Diferenciální přímková geometгie I, II.Rozpravy II. tř. Čes. akademie, гoč. L, č. 27.
Reference: [6] V. Hlavatý: Diferenciální geometrie křivek a ploch a tensorový pocet.JČMF Praha 1937.
Reference: [7] V. F. Kagan: Osnovy teorii pověrchnostěj v tenzornom izloženii I, II.Moskva-Leningrad 1947, 1948.
Reference: [8] K. L. Šulikovskij: Klassičeskaja differencialnaja geometrija v tenzornom izloženii.Moskva 1963.
Reference: [9] Z. Vančura: Les congruences de Lie-sphères (L-sphères).Spisy přír. fak. Karlovy univ., Praha 1950.
Reference: [10] Z. Vančura: Pláště kongruence koulí.Časopis pro pěstování matemtiky 80 (1955). MR 0085563
Reference: [11] Z. Vančura: Kulové kongruence a jejich pláště. Adjungované přímkové kongruence a jejich pláště.Rozpгavy Československé akademie věd, 78, Praha 1968.
Reference: [12] Z. Vančura: Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltigkeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum I.Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 2 (1975). MR 0385734
Reference: [13] Z. Vančura: Differentialgeometrie der zweidimensionalen Kugel- und Linienmannigfaltikeiten im dreidimensionalen euklidischen Raum II.Commentationes mathemat. univers. Carol. 16, 3 (1975). MR 0385735
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_105-1980-2_2.pdf 1.207Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo