Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Early Mathematical Works. Ed. L. Nový. Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum, special issue 12, Praha 1981. MR 0666704 | Zbl 0534.01024
[2] Vědosloví (výbor). Ed. K. Berka. Překlad z němčiny M. Bayerová a J. Loužil. Academia, Praha 1981.
[3] Výbor z filozofických spisů. Ed. J. Černý a J. Loužil. Překlad z němčiny J. Loužil. Svoboda, Praha 1981.
[4] O logice. Překlad z němčiny F. Šír z časopisu Krok 1831. Památník národního písemnictví, Praha 1981.
[5] O nejlepším státě. Mladá fronta, Praha 1982.
[6] Vlastní životopis. Překlad z němčiny M. Pavlíková. Odeon, Praha 1981.
[7] Jaromír Loužil: Bernard Bolzano. Melantrich, Praha 1978.
[8] Karel Berka: Bernard Bolzano. Horizont, Praha 1981. MR 0657144
[9] Vojtěch Jarník: Bolzano a základy matematické analýzy. JČSMF, Praha 1981. (Vojtěch Jarník: Bolzano and the foundations of mathematical analysis. JČSMF, Praha 1981.)
[10] Bernard Bolzano. Konference českých matematiků (Sborník). Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981.
[11] Bernard Bolzano 1781 - 1848 (Sborník). Universita Karlova, Praha 1981.
[12] Dějiny věd a techniky. 4 (14) Academia, Praha 1981.
[13] Filozofický časopis č. 6 (1981) (v tisku). Zbl 1170.01413
[14] Marie Pavlíková: B. Bolzano - pedagog. Universita Karlova, Praha 1981 (v tisku).
[15] Jaroslav Folta: Život a vědecké snahy Bernarda Bolzana. Matematika a fyzika ve škole, sv. 12 (1981-82), str. 85-104.
[16] Jaroslav Kurzweil: Tribute to Bernard Bolzano. In: Proceedings EQUADIFF 5, Teubner, Lipsko (v tisku).
[17] Štefan Schwabik: Matematik Bernard Bolzano. Vesmír 60 (1981) č. 10, str. 293-296.
[18] Marie Pavlíková: Působení Bernarda Bolzana na pražské universitě. Zprávy archivu UK, sv. 3 (1980), str. 5-31.
[19] Petr Vopěnka: Bolzano as a source of inspiration for mathematics of today. Czech. Math. J. 32 (107) (1982), No. 3 (in print).
[20] Duro Kurepa: Around Bolzano's approach to real numbers. Czech. Math. J. 32 (107) (1982), No. 3 (in print).
Partner of
EuDML logo