Previous |  Up |  Next

Article

References:
[10] Bernard Bolzano. Konference českých matematiků (Sborník). Matematická vědecká sekce JČSMF, Praha 1981. Zbl 0534.01024
[11] Bernard Bolzano 1781 - 1848. (Sborník). Universita Karlova, Praha 1981. Zbl 0534.01024
[12] Dějiny věd a techniky č. 4. (14) Academia, Praha 1981.
[13] Filozofický časopis č. 6 (1981) (v tisku). Zbl 1170.01413
[14] Marie Pavlíková: B. Bolzano - pedagog. Universita Karlova, Praha 1981 (v tisku).
[15] Jaroslav Folta: Život a vědecké snahy Bernarda Bolzana. Matematika a fyzika ve škole, sv. 12 (1981-82), str. 85-104.
[16] Jaroslav Kurzweil: Tribute to Bernard Bolzano. In: Proceedings EQUADIFF 5, Teubner, Lipsko (v tisku).
[17] Štefan Schwabik: Matematik Bernard Bolzano. Vesmír 60 (1981) č. 10, str. 293-296.
[18] Marie Pavlíková: Působení Bernarda Bolzana na pražské universitě. Zprávy archivu UK sv. 3 (1980), str. 5-31.
[19] Petr Vopěnka: Bolzano as a source of inspiration for mathematics of today. Czech. Math. J. 32(107) (1982), No 3 (in print).
[20] Duro Kurepa: Around Bolzano's approach to real numbers. Czech. Math. J. 32(107) (1982), No. 3 (in print).
Partner of
EuDML logo