Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jednom důkazu principu duality v lineárním programování (Czech)
Title: A proof of the duality principle in linear programming (English)
Author: Grygarová, Libuše
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 110
Issue: 4
Year: 1985
Pages: 378-383
.
Category: math
.
MSC: 90C05
idZBL: Zbl 0585.90057
idMR: MR820329
DOI: 10.21136/CPM.1985.118254
.
Date available: 2009-09-23T09:33:50Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/118254
.
Reference: [1] L. Collatz W. Wetterling: Optimierungsaufgaben.Springeг-Verlаg Berlin 1971. MR 0347131
Reference: [2] G. B. Dantzig: Lineаre Progrаmmiеrung und Erweiterungen.Springer-Verlаg Вerlin 1966.
Reference: [3] D. Gale H. W. Kuhn A. W. Tucker: Lineаr progrаmming аnd tһe theory of gаmes.In T. C. Koopmаns (Ed.): Activity аnаlysis of production аnd аllocаtion. New York 1951.
Reference: [4] J. Havrda: Mаtemаtické progrаmování.SNTL Prаhа 1972.
Reference: [5] D. B. Judin E. G. Golstein: Lineаre Optimierung 1.Berlin 1968.
Reference: [6] A. Laščiak a kol.: Optimálne progrаmovаnie.Alfа Brаtislаvа 1983.
Reference: [7] D. G. Luenberger: Introduction to lineаr аnd nonlineаr progrаmming.Addison-Wesley. Publishing Compаny 1973.
Reference: [8] M. Maňas: Optimаlizаční metody.SNTL Prаhа 1979.
Reference: [9] F. Nožička J. Guddat H. Hollatz: Theorie der lineаren Optimierung.Akаdemie-Verlаg Berlin 1972. MR 0347360
Reference: [10] F. Nožička: Ein geometrischer Beweis des Duаlitӓtsprinzips in der lineаren Optimierung.Mаth. Operаtionsforsch. u. Stаtist. 2 (1971) 1. MR 0278729
Reference: [11] F. Nožička L. Grygarová K. Lommatzsch: Geometrie konvexeг Mengen und konvexe Anаlysis.Akаdemie-Verlаg Berlin 1985 (knihа je v tisku).
Reference: [12] G. Š. Rubinštejn: dodаtek v knize: Линeйныe нepавенcтва и cмeжные вoпpocы.Izdаtelstvo inostrаnnoj literаtury, Moskvа 1959.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_110-1985-4_8.pdf 1.192Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo