Previous |  Up |  Next

Article

Title: Konstrukce perspektivy a rovnoběžných projekcí pomocí rozštěpení homologie posunutím (Czech)
Title: Construction of perspective and of prallel projections through splitting a homology by translation (English)
Title: Konstruktionen von Perspektiven und Parallelprojektionen mittels Zerspaltung der Zentralkollineation durch Verschiebung (German)
Author: Havelka, František
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1963
Pages: 5-43
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: math
.
MSC: 51N05
idZBL: Zbl 0238.50011
.
Date available: 2009-01-29T14:55:48Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119796
.
Reference: [1] Kazimierz Bartel: Perspektywa malarska.Panstwowe vydawnictwo naukowe, Warszawa 1955.
Reference: [2] Bohumil Bydžovský: Úvod do algebraické geometrie.Jednota československých matematiků a fysiků, Praha 1948.
Reference: [3] N. F. Četveruchin: Metody načertatělnoj geometrii i jejo priloženija - sbornik statěj.Státní nakladatelství techn.-teoret. literatury, Moskva 1955. MR 0077140
Reference: [4] C. de la Fresnaye: Les Faisceaux à projeter.Librairie de la Construkction moderne 1, Paris 1909.
Reference: [5a] František Havelka: Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické kontrukce perspektiv.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1961.
Reference: [5b] František Havelka: Teorie Dürerovy soustavy a některých mechanických konstrukcí perspektiv a rovnoběžných projekcí.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1962.
Reference: [6] : .Sitzungsberichte. Akademie der Wissenschaften in Wien. Oddíl IIa, roč. 127 (1918), 1. sešit, str. 699. Oddíl IIa, roč. 131 (1922), 1. sešit, str. 321.
Reference: [7] : .Technische Blätter, roč. 51 (1919).
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_04-1963-1_1.pdf 6.241Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo