Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Základy teorie grupoidů a grup. Praha, 1962. MR 0155921
[2] Borůvka O.: Grundalgen der Gruppoid- und Gruppentheorie. Berlin, 1960. MR 0117267
[3] Borůvka O.: Über Ketten von Faktoroiden. Math. Ann. 118, 1941, 41-64. DOI 10.1007/BF01487354 | MR 0005745
[4] Birkhof G.: Těorija struktur. Moskva, 1952.
[5] Goldie A. W.: The Jordan-Hölder theorem for general abstract algebras. Proc. London Math. Soc. (2) 52, 1951, 107-131. MR 0037289
[6] Goldie A. W.: The scope of the Jordan-Hölder theorem in abstract algebra. Proc. London Math. Soc. (3) 3, 1952, 349-368. MR 0049170 | Zbl 0046.03001
[7] Jakubík J.: O existenčných algebrách. Čas. pro pěstování mat. (1) 81, 1956, 349 - 368. MR 0080643
[8] Kuroš A. G.: Lekcii po obščej algebre. Moskva, 1962.
[9] Malcev A. I.: K obščej teorii algebraičeskich system. Mat. sborník, T. 35 (77). Moskva, 1954, 3-20. MR 0065533
[10] Marczewski E.: Independence and homomorphisms in abstract algebras. Fundamenta math. L.I, Warszawa, 1961, 45-61. MR 0138572 | Zbl 0104.25501
[11] Sedláček I.: Grupoidy a grupy s operátory. Acta Univ. Pal. Olomucensis, fak. rerum nat., T. 7 (1961), 33-66.
[12] Slomiński J.: The teory of abstract algebras with infinitary operations. Rozprawy matematyczne XVIII, Warszawa, 1959, 3-66. MR 0108457
[13] Šwierczkowski S.: On isomorphic free algebras. Fundamenta math., L.I, Warszawa, 1961, 35-44. MR 0138573
[14] Százs G.: Einführung in die Verbandstheorie. Budapest, 1962.
Partner of
EuDML logo