Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bibliografie vědecké publikační činnosti učitelů VŠP v Olomouci. Olomouc, 1956, s. 121 - 122.
[2] Bibliografie publikační činnosti učitelů přírodovědecké fakulty University Palackého za léta 1956 - 1965. Olomouc, 1966, s. 33 - 34.
[3] Fuka J.: Přírodní vědy ve škole, 6, 1956, č. 6, s. 570-571.
[4] Havelka B., Široký J.: Fyzika ve škole, 4, 1966, č. 7, s. 334 -335.
[5] Konečný F.: Říše hvězd, 37, 1956, č. 7, s. 164-165.
[6] Konečný F.: Říše hvězd, 42, 1961, č. 3, s. 50.
[7] Konečný F.: Říše hvězd, 47, 1966, č. 2, s. 34.
[8] Široký J.: Kosmické rozhledy, 4, 1966, č. 1, s. 10-11.
[9] Široký J.: Astronomie in der Schule, 3, 1966, č. 3, s. 66-67.
Partner of
EuDML logo