Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Streitwieser A.: Teória molekulových orbitov v organickej chémii. (slovenský překlad) Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 1968.
[2] Zahradník R.: Kvantová organická chemie. (skripta UK), Praha, 1963.
[3] Davtjan O. K.: Kvantovaja chimija. Gosisdat „Vyššaja škola", Moskva, 1962.
[4] Longuet Higgins H. C.: J. Chem. Phys. 18, 275 (1950). Zbl 0041.14003
[5] Mason S. F.: J. Chem. Soc. 1958, 674. Zbl 0081.23604
[6] Husch N. S.: J. Chem. Soc. 1953, 684.
[7] Elliott J., Mason S. F.: J. Chem. Soc. 1959, 2 353.
[8] Zahradník R., Čárský P.: Sbírka úloh z aplikací kvantové chemie. (skripta UK), Praha, 1967.
[9] Hückel E.: Z. Physik 70, 204 (1931).
Partner of
EuDML logo