Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Schiff H.: Ann. Chem. 125, 145 (1863)
[2] Baudran G.: Ann. Chim. Phys. [7] 19, 536 (1900).
[3] Werner E. A.: J. Chem. Soc. 85, 1 438/51, 1 446 (1904).
[4] Schiff H.: Lieb. Ann. 120 [1861], 207/11.
[5] Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie S. N. 52. Tl. B, Verlag Chemie, Weinheim 1962.
[6] Tomíček O.: Kvantitativní analysa. Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1954.
[7] Frej V.: Čs. farm. 11, 397 (1962).
[8] Raff P., Brotz W.: Z. anal. Chem. 133, 241 (1951).
[9] Pastorek R.: Mh. Chem. 99, 676 (1968).
[10] Ševčenko L. L.: Usp. chim. 32, 457 (1963).
[11] Juchněvič G. V.: Usp. chim. 32, 1 397 (1963).
[12] Pastorek R.: Vínany prvků vzácných zemin. Rigorosní práce, Olomouc 1968.
[13] Savyer D. T., Kinnie J. M.: J. Am. Chem. Soc. 82, 4 191 (1960).
[14] Busch D. H., Bailar J. C., Jr.: J. Am. Chem. Soc. 78, 716 (1956).
Partner of
EuDML logo