Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bochner S.: Ueber Sturm-Liouvillesche Polynomsysteme. Math. Zeitschrift, 29 (1929), 730-736. DOI 10.1007/BF01180560 | MR 1545034
[2] Kamke E.: Differentialgleichungen. Lösungsmethoden und Lösungen. Leipzig, 1959.
[3] Kobza J.: O polynomických řešeních homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu. Rigorosní práce, PF UP Olomouc, 1969.
Partner of
EuDML logo