Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Sirotinskij L. I. a kol.: Technika vysokého napětí. SNTL, Praha 1956.
[2] Norma ČSN ESČ 53 - 1951. Zbl 1165.94313
[3] Žouželka J.: Van de Graaffův generátor se samobuzením a elektrostatický rotační voltmetr. Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 6, s. 348-356.
[4] Žouželka J., Fuka J.: Pokusy z fyziky na středních školách. SPN, Praha 1971.
[5] Žouželka J.: Autoemisní elektronový mikroskop. Fyzika ve škole (v tisku).
[6] Žouželka J., Trčka Z.: Zdroj vysokého napětí pro pokusy z elektrostatiky. Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 8, s. 473-477.
[7] Hrubý F.: Vlastnosti dvojice MOS tranzistoru KFZ 52. Sdělovací technika, 1969, č. 7, s. 207-210.
[8] Baláš J.: Výstupní charakteristiky MOS tranzistoru KF 520 Tesla. Sdělovací technika, 1968, č. 10-11, s. 372-375.
[9] Physikalische Handblatter fy Leybold, karta DK 537 .211; b.
[10] Žouželka J., Široká M.: Souprava pro demonstraci Franckova-Hertzova pokusu. Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 9, s. 544-548.
Partner of
EuDML logo