Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Lineare Differentialtransformationen 2. Ordnung. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin 1967. MR 0236448
[2] J. Krbila: Rýdzo diskonjugované homogénne lineárne diferenciálne rovnice druhého rádu. Časopis pro pěstování matematiky (to appear).
Partner of
EuDML logo