Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Ružička E., Lasovský J.: Mikrochim. Acta [Wien] 1969, 290.
[2] Lasovský J., Ružička E., Smysl B.: Mikrochim. Acta [Wien] 1970, 71.
[3] Yoe J. M., Jones A. L.: Ing. Eng. Chem. Anal. Ed. 16, 111 (1944).
[4] Schläfer H. L.: Komplexoobrazovanie v rastvorach. ruský překlad, Moskva 1964.
[5] Rossotti F., Rossotti H.: Opredelenie konstant ustojčivosti i drugich konstant rovnovězia v rastvorach. ruský překlad Izdavatělstvo „Mir" Moskva 1965.
[6] Job P.: Ann. chim. (Paris) 9, 113 (1928).
[7] Suk V., Malát M., Jeníčková A.: Chem. listy 48, 1511 (1954).
[8] Číhalík J.: Potenciometrie. nakladatelství ČSAV, Praha 1961.
Partner of
EuDML logo