Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Lakshmikantham V., Leela S. (1969): Differential and Integral Inequalities. Academic Press New York and London 1969, Vol. I.
[2] Staněk S. (1969): O jistém zobecněni Picard-Lindelöfovy metody postupných aproximací řešení diferenciální rovnice y' = f(x, y). Časopis pro pěstování matematiky, 94, No 1, 1969, 1-14. MR 0245208
[3] Szarski J. (1967): Differential Inequalities. PWN Warszawa 1967.
Partner of
EuDML logo