Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Jacobson N.: Structure of rings. 1956. MR 0081264 | Zbl 0098.25901
[2] Machala F.: O automorfismech definovaných na okruhu endomorfismů homogenního totálně rozložitelného modulu. Čas. pěst. mat., 96, 1971, 353-360. MR 0304434
[3] Skornjakov L. A.: Projektivnoje otobraženije modulej. Izvj. AN, 1960, 24, No 4, 511-520. MR 0114837
[4] Wolfson K. G.: Baer rings of endomorfisms. Math. Ann., 1961, 143, No 1, 19-28. MR 0122842
Partner of
EuDML logo