Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Voráček J.: Einige Bemerkungen über eine nichtlineare Differentialgleichung dritter Ordnung. Archivum mathematicum, Brno, T. 2, 1966. MR 0199501
[2] Voráček J.: O některých nelineárních diferenciálních rovnicích třetího řádu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, T. 21, 1966.
[3] Voráček J.: Über eine nichtlineare Differentialgleichung dritter Ordnung. Czechoslovak Mathematical Journal, 20 (95) 1970, Praha. MR 0259237
[4] Pliss V. A.: Nelokal’nye problémy teorii kolebanij. Moskva, 9164.
Partner of
EuDML logo