Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Borůvka O.: Základy teorie grupoidů a grup. ČSAV, Praha 1962. MR 0155921
[2] Sedláček L.: Grupoidy a grupy s operátory. AUPO, T 7 (1961), 33-66. MR 0299711
[3] Sedláček L.: Universální algebry. AUPO, T 15 (1964), 39-68. MR 0294224
[4] Kuroš A. G.: Kapitoly z obecné algebry. ČSAV, Praha 1968, 89-113. MR 0224404
[5] Курош A. Г.: Teopия гpynn. НАУКА, Mocквa 1967, 90-94, 447-449.
[6] Кон П.: Универсальная алгебра. МИР, Mocквa 1968, 62-77. Zbl 1230.78011
Partner of
EuDML logo