Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bruck R. H.: Finite nets, I. Numerical invariants. Canad. Journ. Math. 3 (1951), 74-107. MR 0039678 | Zbl 0042.38802
[2] Corbas V.: Omomorfismi fra piani proectivi. Rendic. Mat. 23 (1964), 316-330. MR 0188887
[3] Havel V.: Homomorphisms of nets of a fixed degree, with singular points on the same line. Czech. Math. J. (1975).
[4] Havel V.: Určení epimorfismu sítí úplným vzorem jednoho nesingulárního bodu. rozmnožené texty VUT Brno 1974.
Partner of
EuDML logo