Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] R. A. Howard: Dynamic programming and Markov processes. New York-London 1960. MR 0118514 | Zbl 0091.16001
[2] P. Mandl: Řízené Markovovy řetězce. Příloha časopisu Kybernetika, roč. 5, 1969, Academia Praha.
[3] P. Mandl: Some results on Markovian replacement processes. J. Appl. Prоb. 8, 357-365 (1971). MR 0286471 | Zbl 0222.60058
[4] P. Mandl: An identity for Markovian replacement processes. J. Аppl. Prоb. 6, 348-354 (1969). MR 0279905 | Zbl 0192.55203
[5] T. А. Ѕarymsakоv: Osnovy teorii processov Markova. Mоskva 1954.
Partner of
EuDML logo