Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Howard R. A.: Dynamic programming and Markov Processes. M. I. T. Press and John Wiley, New York-London (1960). MR 0118514 | Zbl 0091.16001
[2] Mandl P.: An identity for Markovian replacement processes. J. Appl. Prob. 6, No. 2, 348-354 (1969). MR 0279905 | Zbl 0192.55203
[3] Mandl P.: Řízené Markovovy řetězce. příloha časopisu Kybernetika, roč. 5, Academia Praha (1969).
[4] Sarymsakov T. A.: Osnovy teorii processov Markova. Moskva (1954). MR 0070094
Partner of
EuDML logo