Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Bydžovský: Inflexní body nӗkterých rovinných kvartik. Časopis pro pӗstování matematiky, roč. 88 (1963), str. 224-235.
[2] J. Metelka: Poznámka k článku akademika Bohumila Bydžovského ,,Inflexní body některých rovinných kvartik“. Časopis pro pěstování matematiky, roč. 90 (1965), str. 455 - 457. MR 0187136
[3] Dalibor Klucký, Jaromír Krys: Druhá poznámka k článku akademika Bohumìla Bydžovského „Inflexní body některých rovinných kvartik“. Časopis pro pӗstování matematiky, roč. 92 (1967), str. 212-214. MR 0222748
[4] Dalibor Klucký, Libuše Marková: A contribution to the theory of tacnodal quartics. Časopis pro pӗstování matematiky, roč. 110 (1985), str. 92-100. MR 0791282
[5] Robert J. Walker: Algebraic curves. Springer-Verlag New York 1950. MR 0033083
[6] Dalibor Klucký, Libuše Marková: A note on quartic with a tacnode and flexnode. Аcta Universitatis Palackianae Olomucensis - to appear.
Partner of
EuDML logo