Previous |  Up |  Next

Article

Title: On inflection points of the plane quartic with two nodal and one flexnodal points (English)
Title: Inflexní body rovinné kvartiky se dvěma uzlovými a jedním flektnodálním bodem (Czech)
Author: Klucký, Dalibor
Author: Marková, Libuše
Language: English
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica
ISSN: 0231-9721
Volume: 24
Issue: 1
Year: 1985
Pages: 41-44
Summary lang: Czech
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 14H20
MSC: 14H45
MSC: 14N05
MSC: 51N35
idZBL: Zbl 0613.14020
idMR: MR879019
.
Date available: 2009-01-29T15:30:58Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/120162
.
Reference: [1] B. Bydžovský: Inflexní body některých rovinných kvartik.Časopis pro pěstování matematiky, roč. 88 (1963), str. 224-235. MR 0151895
Reference: [2] J. Metelka: Poznámka k článku akademika Bohumila Bydžovského „Inflexní body některých rovinných kvartik“.Časopis pro pěstování matematiky, roč. 90 (1965), str. 445-457. MR 0187136
Reference: [3] Dalibor Klucký, Jaromír Krys: Druhá poznámka k článku akademika Bohumila Bydžovského „Inflexní body některých rovinných kvartik“.Časopis pro pěstování matematiky, roč. 92 (1967), str. 212-214. MR 0222748
Reference: [4] Dalibor Klucký, Libuše Marková: A contribution to the theory of tacnodal guartics.Časopis pro pěstování matematiky, roč. 110 (1985), str. 92-100. MR 0791282
Reference: [5] Robert J. Walker: Algebraic curves.Springer-Verlag New York 1950. MR 0033083
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_24-1985-1_5.pdf 590.4Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo