Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Čučka J.: O bodové deformaci kongruencí rovin v pětirozměrném projektivním prostoru. Časopis pro pěstování matematiky, roč.97, str.151. MR 0308968
[2] Finikov S. P.: Těorija kongruencij. Moskva 1950. MR 0040753
[3] Finikov S. P.: Metod vněšnich form Kartana. Moskva 1948.
[4] Švec A.: Projective differential geometry of line congruences. Praha 1965. MR 0199806
Partner of
EuDML logo