Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Ahlberg J. H., Nilson E. N., Walsh J. L.: The theory of splines and its applications. (russian transl. Moscow 1972)
[2] de Boor C.: The practical guide to splines. Springer, N.Y. 1978
[3] Kobza J.: An algorithm for biparabolic spline. Aplikace matematiky 32 (1987), 5, 401-413. MR 0909546 | Zbl 0635.65006
[4] Makarov V. L., Chlobystov V. V.: Splajn approksimacija funkcij. Moskva, 1983
[5] Schultz M. H.: Spline analysis. Prentice-Hall, N.J. 1973 MR 0362832 | Zbl 0333.41009
[6] Stěčkin S. B., Subbotin J. N.: Splajny v vyčislitelnoj matematike. Moskva 1976
[7] Zavjalov. J. S., Kvasov B. I., Mirošničenko V. L.: Metody splajn -funkcij. Moskva, Nauka 1980
Partner of
EuDML logo