Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kontorovič M. I.: Operátorový počet a přechodové zjevy v elektrických obvodech. SNTL, Praha 1963.
[2] Fifer S.: Analogue Computation I-IV. Mc Graw-Hill Book Comp., New York 1961.
[3] Bobek M. a kol.: Analogové počítače. SNTL Praha 1982.
[4] Plander I.: Matematické metody a programovanie analógových počítačov. SAV Bratislava 1969.
Partner of
EuDML logo