Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Plander I.: Matematické metody a programovanie analogových počítačov. SAV Bratislava 1969.
[2] Bobek M. a kol.: Analogové počítače. SNTL Praha 1982.
Partner of
EuDML logo