Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Andres J., Voráček J.: Existence periodických řešení parametrické nelineární diferenciální rovnice třetího řádu. Knižnice odb. a věd. spisů VUT v Brnӗ, sv. B-106 (1986), 7-15.
[2] Hardy G.H., Littlewood J.E., Polya G.: Inequalities. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1952. MR 0046395 | Zbl 0047.05302
[3] Vlček V.: To existence of the periodic solution of a third-order пonlinear differential equation. UPO, Fac.rer.nat. 97 (1990), (to appear). MR 1144836
Partner of
EuDML logo