Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kierat W.: Applicаtions of quаdrаtic forms generаted by Sturm-Liouville operаtors in the theory of generаlized functions. Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach, Katowice, 388 (1980). MR 0590890
[2] Kierat W., Sztaba U.: On periodic distributions аnd the Dirichlet problem on the unit disc. Zeszyty naukowe Politechniki Ślaskiej, Matematyka-Fizyka 82 (1997), 425-428. MR 1469607
[3] Rudin W.: Real and Complex Analysis. McGrаw Mill. Inc., Polish edition, PWN, Wаrsаw, 1986. MR 0850722
[4] Sikorski R.: Real Functions. Polish edition, volume 2, PWN, Wаrsаw, 1958. MR 0091312
Partner of
EuDML logo