Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Rachůnková I.: Upper and lower solutions and topological degree. Ј. Math. Anal. Applications 234 (1999), 311-327. MR 1694813
[2] Rachůnková I.: Upper and lower solutions and multiplicity results. Ј. Math. Anal. Applications (in press). Zbl 0961.34004
[3] Jarník V.: Integrální počet I. Academia, Praha, 1984.
[4] Fučík S., Kufner A.: Nelineární diferenciální rovnice. SNTL, Praha, 1978. Zbl 0474.35001
[5] Rektorуs K.: Variační metodу v inženýrských problémech a v problémech matematické fуzikу. SNTL, Praha, 1974.
[6] Kufner A., Јohn O., Fučík S.: Function spaces. Academia, Praha, 1977. MR 0541734
[7] Mawhin Ј.: An extension of a theorem of A. C. Lazer on forced nonlinear oscillations. Ј. Math. Anal. Applications 40 (1972), 20-29. MR 0313587 | Zbl 0245.34035
Partner of
EuDML logo