Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka ku článku Jos. Kálala, skut. uč. v Příboře: "Společné tečny dvou kuželoseček" (Czech)
Title: A remark on the article of Jos. Kálal, the teacher in Příbor: “Common tangents of two conics” (English)
Title: Bemerkung zum Artikel von J. Kálal (German)
Author: Lehovec, Ot.
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 37
Issue: 2
Year: 1908
Pages: 199-202
.
Category: math
.
idZBL: JFM 39.0613.07
DOI: 10.21136/CPMF.1908.121104
.
Date available: 2009-08-29T14:38:59Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/121104
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_037-1908-2_10.pdf 534.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo