Previous |  Up |  Next

Article

Title: O transformaci řad v řady rychleji konvergentní se zvláštním zřetelem k zobecněné harmonické řadě $R(u,s)=\sum_{r=0}^\infty\frac{1}{(u+r)^s}$. II. (Czech)
Title: On a transform of series into faster convergent series, specially with respect to the generalized harmonic series $R(u,s)=\sum_{r=0}^\infty\frac{1}{(u+r)^s}$. [II.] (English)
Author: Lerch, M.
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 49
Issue: 2
Year: 1920
Pages: 161-173
.
Category: math
.
MSC: 11M41
DOI: 10.21136/CPMF.1920.121356
.
Date available: 2009-08-29T16:08:19Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/121356
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_049-1920-2_9.pdf 2.230Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo