Previous |  Up |  Next

Article

Title: Ryze analytický důkaz poučky že mezi dvěma hodnotami, jež poskytují opačně označené výsledky, leží nejméně jeden realný kořen rovnice (Czech)
Title: Purely analytic proof of the theorem that between any two values with different signs lies at least one real root of the equation (English)
Author: Studnička, František Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 11
Issue: 1
Year: 1882
Pages: [1a]-38
.
Category: math
.
idZBL: JFM 14.0045.02
DOI: 10.21136/CPMF.1882.122127
.
Date available: 2009-08-29T12:19:46Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/122127
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_011-1882-1_1.pdf 4.814Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo