Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jednočlenné perioda zbytků z mocnin s předcházejícími členy (Czech)
Title: On the solution of the congruence $C^2\equiv C(\text{mod.} M)$ (English)
Author: Šimerka, Václav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 13
Issue: 5
Year: 1884
Pages: 259-264
.
Category: math
.
MSC: 11A07
idZBL: JFM 16.0142.03
DOI: 10.21136/CPMF.1884.122202
.
Date available: 2009-08-29T12:31:50Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/122202
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_013-1884-5_3.pdf 759.6Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo