Previous |  Up |  Next

Article

Title: Geometrické odvození vzorců pro algebraický součet stejnorodých primitivních funkcí goniometrických různých argumentů (Czech)
Title: Geometric derivation of formulae for the algebraic sum of antiderivatives of goniometric functions of different arguments (English)
Author: Pánek, Augustin
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 32
Issue: 4
Year: 1903
Pages: 337-342
.
Category: math
.
DOI: 10.21136/CPMF.1903.122561
.
Date available: 2009-08-29T14:09:49Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/122561
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_032-1903-4_5.pdf 739.5Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo