Previous |  Up |  Next

Article

Title: Odvození základních vzorců sférické trigonometrie pomocí některých pouček determinantních (Czech)
Title: Derivation of fundamental formulae of the spheric trigonometry based on some theorems on determinants (English)
Author: Studnička, František Josef
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 4
Issue: 2
Year: 1875
Pages: 49-57
.
Category: math
.
MSC: 15A15
MSC: 51-03
MSC: 51M09
idZBL: JFM 07.0326.03
DOI: 10.21136/CPMF.1875.122913
.
Date available: 2009-08-29T11:42:15Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/122913
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_004-1875-2_1.pdf 1.566Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo